สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ม.ศรีปทุม ขอนแก่นร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น ช่อง NBT

UploadImage

         รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร  คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา