สอบเข้ามหาวิทยาลัย

นิทรรศการอาร์ตๆโดนๆ ที่คนรักแนว Denude GRAPHIC DESIGN ไม่ควรพลาด

UploadImage

                นิทรรศการ  “Denude GRAPHIC DESIGN EXHIBITION” แสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย โดยนักศึกษาได้นำเอาความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ผ่านมา นำมาถ่ายทอดผ่านเรื่องราวเกิดเป็นผลงานสุดสร้างสรรค์ จำนวนมากมายหลายชิ้นงาน โดยได้เปิดแสดงผลงานนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 17 - 25 พฤษภาคม 2559   ณ ชั้น1 โซน C อาคาร 40ปีศรีปทุม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)  โดยในวันเปิดงานมี ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงานด้วย ทั้งนี้ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจงานด้านอาร์ตๆโดนๆ แนว Denude GRAPHIC DESIGN ไม่ควรพลาดชม ด้วยประการทั้งปวงครับ

#SPU  # มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มศป. #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #Dek59

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage