สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สรุปยอดสมัครแอดฯ 59 น้อยกว่าจำนวนรับ

UploadImage

                ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า จากการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบแอดมิชชันกลางประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งปิดระบบการรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา และถึงกำหนดการชำระเงินวันที่ 19 พ.ค.นี้ ซึ่งการสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระเงินแล้ว ทั้งนี้ สอท.ได้สรุปยอดผู้สมัครและชำระเงินผู้สมัครแอดมิชชันกลางปีการศึกษา 2559 แล้ว โดยข้อมูลเมื่อวันที่ 21 พ.ค. เวลา 13.00 น. มียอดจำนวน 104,265 คน สำหรับที่นั่งที่รองรับได้คือ 123,179 คน แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ. 24 แห่ง รับได้ 59,310 คน, มหาวิทยาลัยราชภัฏและ ม.เทคโนโลยีราชมงคล 22 แห่ง รับได้ 20,835 คน, มหาวิทยาลัยเอกชน 37 แห่ง รับ 42,380 คน และสถาบันสมทบอื่นๆ 5 แห่ง รับ 654 คน
 
               ศ.นพ.อุดม กล่าวต่อว่า ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องได้ที่ www.aupt.or.th ถึงวันที่ 21 พ.ค.นี้ ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูล ส่วนตัวทางโทรสาร 0-2354-5155, 0-2254-5156 หรือทางเว็บไซต์ถึงวันที่ 21 พ.ค.นี้ ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกและรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิแอดมิชชันกลางทางเว็บไซต์ วันที่ 23-25 พ.ค.นี้, ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลคะแนนทางโทรสาร 0-2354-5155, 0-2254-5156 หรือทางเว็บไซต์วันที่ 25-28 พ.ค.นี้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ วันที่ 5 มิ.ย.นี้ สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายที่มหาวิทยาลัยที่สอบได้ วันที่ 14-17 มิ.ย.นี้ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทางเว็บไซต์ วันที่ 1 ก.ค.นี้.


ข่าวและภาพจาก : ไทยรัฐออนไลน์