สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สอท. เปิดให้ตรวจคะแนนยื่นแอดฯ 59

                สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะเปิดให้ตรวจสอบผลคะแนนที่ใช้สำหรับการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 24 พ.ค.2559 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
 
                น้องๆ สามารถเข้าไปตรวจสอบคะแนนของน้องๆ ได้ที่เว็บไซต์ของ สอท. www.aupt.or.th เพื่อไม่ให้เสียโอกาสนะครับ ทั้งคะแนน GAT PAT O-NET และ GPAX เพราะทุกๆ คะแนนมีผลต่อการคัดเลือก

UploadImage


                หลังจากสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดให้น้องๆ ตรวจสอบคะแนนดิบ ที่เป็นองค์ประกอบของคะแนนแอดมิชชัน มีน้องๆ จำนวนมากมีปัญหาคะแนนดิบไม่ตรงกัน และบางคนที่ติดรับตรงแต่สละสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน วันนี้เราเลยรวบรวมวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้มาให้น้องๆ กันครับ และสำหรับน้องๆ ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนดิบ อย่าลืมเข้าไปตรวจสอบที่ลิงค์นี้ www.admission.cuas.or.th/adm59check/ ด้วยนะครับ ที่สำคัญน้องๆ ครับ วันนี้ (25/5/59) แก้ไขรายละเอียดได้วันสุดท้ายแล้วนะครับ
 
Q : สละสิทธ์รับตรง/โควตาหมดแล้ว แต่ขึ้นว่าโดนตัดสิทธิ์ต้องติดต่อใคร ?
A : กรณีที่น้องๆ ติดโครงการรับตรง หรือโควตาพิเศษ ที่ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน หากทำการสละสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ให้ติดต่อไปที่มหาวิทยาลัยที่สอบติดโดยตรง หากน้องๆ สอบติดหลายโครงการ จากหลายมหาวิทยาลัยให้น้องติดต่อไปที่ สอท. เพื่อสอบถามว่าเป็นเพราะโครงการไหนที่ถูกตัดสิทธ์ แล้วติดต่อไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรงอีกครั้ง
 
Q : GPAX ไม่ตรง ต้องทำอย่างไร ?
A : กรณี GPAX ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตาม ใบ ปพ. 1 : พ.ให้น้องๆ ส่งข้อมูล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ ใบ ปพ. 1 : พ (ทั้งด้านหน้า และ ด้านหลัง) ไปให้ สอท. แก้ไขผ่าน ระบบส่งข้อมูลแก้ไข Admissions ปีการศึกษา 2559 ที่ลิงค์นี้ www.admission.cuas.or.th/faxz59/index.php  หรือ E-mail : contact@aupt.or.th หรือ  FAX : 0-2354-5155, 0-2354-5156 ภายใน  30 พฤษภาคม 2559 ( ขยายเวลาจากเดิม 25 พฤษภาคม 2559 )
 
Q : คะแนน O-NET ไม่ตรงกันระหว่าง ใบ ปพ. 1 : พ. กับผลคะแนนจาก สทศ. ให้ยึดผลจากอันไหน ?
A : กรณีนี้ให้น้องๆ ยึดข้อมูล ผลคะแนน O-NET ที่ถูกต้อง จาก สทศ. เป็นหลัก เช็กผลคะแนน ONET ที่ถูกต้อง จาก สทศ. คลิกที่นี่ หากคะแนน O-NET ไม่ถูกต้องตาม สทศ. ให้ติดต่อ สอท. โดยตรง
 
Q : คะแนน GAT/PAT มีปัญหาติดต่อใคร ?
A : ก่อนอื่นให้น้องๆ เช็กผลคะแนน GAT/PAT ที่ถูกต้อง จาก สทศ. เป็นหลัก โดยเฉพาะคะแนน PAT2 ครั้งที่ 2/2559 เนื่องจากมีการปรับคะแนน PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ดูรายละเอียดการปรับคะแนนคลิก หากคะแนน GAT/PAT ไม่ถูกต้องตาม สทศ. ให้ติดต่อ สอท. โดยตรง
 
พบปัญหาอื่นๆ ติดต่อ สอท. โดยตรง
              โทร 02-354-5150 ถึง 02-354-5152
               E-mail : contact@aupt.or.th
               FAX : 0-2354-5155, 0-2354-5156
               Facebook : facebook.com/AUPT2009
               Website : สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย