สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถิติแอดฯ ย้อนหลัง หลุดแอดฯกว่าหมื่นทุกปี

UploadImage                ในการแอดมิชชันแต่ละครั้งมหาวิทยาลัยจะกำหนดจำนวนรับมากน้อย แต่ต่างกันไปในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนที่คาดว่าจะแอดมิชชันในปีนั้น และน้อยมากที่จำนวนรับของมหาวิทยาลัย จะน้อยกว่าจำนวนนักเรียนที่สมัคร แต่ก็ยังมีน้องๆ หลุดแอดฯ กันทุกปี ไม่ต่ำกว่า 10,000 คน ซึ่งเป็นน้องๆ ที่กระจุกตัวเลือกสมัครในบางสาขา บางมหาวิทยาลัย มากจนเกินกว่าที่คณะ สาขา มหาวิทยาลัยนั้นๆ จะสามารถรับได้  ส่วนของปี 60  นี้ มหาวิทยาลัยจะเปิดรับเท่าไหร่ ให้น้องๆ รอระเบียบการรับสมัครที่จะปล่อยในช่วงเดือน เม.ย - พค 60 นี้นะคะ  และผลจะออกมาเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อไปนะคะ 
 

สถิติแอดมิชชันย้อนหลัง

แอดมิชชัน 59 
มหาวิทยาลัยเปิดรัย 156,216 คน 
นักเรียนสมัคร 105,046 คน
แอดฯติด   85,834 คน 
หลุดแอดฯ 19,212 คน

 
 
UploadImage
 
 
 

และจากข้อมูลการรับสมัครแอดฯ 59 พบว่า   คณะ/สาขาที่มีการแข่งขันสูง 5 อันดับแรก 

1. คณะศึกษาศาสตร์  วิชาเอกประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อัตราการแข่งขัน 1 : 52 
2. คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ อัตราการแข่งขัน 1 : 16 
3. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  อัตราการแข่งขัน 1 : 43 
4. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยทักษิณ อัตราการแข่งขัน 1 : 40 
5. คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อัตราการแข่งขัน 1 : 38 


 
 
UploadImage
 


แอดมิชชัน 58
มหาวิทยาลัยเปิดรับ จำนวน 151,838 ที่นั่ง (เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 5,284 ที่นั่ง)
นักเรียนสมัคร 124,648  คน (เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 24,838 คน)
แอดฯติด 91,813 คน (เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 10,882 คน)
หลุดแอดฯ  32,835 คน (เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 13,948 คน)
 
แอดมิชชัน 57
มหาวิทยาลัยเปิดรับ จำนวน 146,554 ที่นั่ง (ลดลงจากปีที่แล้ว 1,505 ที่นั่ง)
นักเรียนสมัคร 99,767 คน (ลดลงจากปีที่แล้ว 13,648 คน)
แอดฯติด 80,880 คน (ลดลงจากปีที่แล้ว 3,075 คน)
หลุดแอดฯ 18,887 คน (ลดลงจากปีที่แล้ว 10,558 คน)
 


ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่