สอบเข้ามหาวิทยาลัย

SPU : ม. ศรีปทุม ร่วมมือ Korean Education Center Thailand ยกระดับเกาหลีศึกษาด้วยอีเลิร์นนิง


UploadImage
 
       ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคุณกชกร สายสุวรรณ เลขานุการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ เข้าพบ Ms. So-Young Yoon ผู้อำนวยการ Korean Education Center (KEC) แห่งประเทศไทย ภายใต้กำกับของสถานเอกอัคราชฑูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และทีมงาน เพื่อทำความรู้จักพร้อมหารือถึงความร่วมมือด้านอีเลิร์นนิงระหว่างทั้งสององค์กรผลการหารือมีประเด็นที่น่าสนใจในหลายมิติ อาทิ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมศักยภาพมัคคุเทศก์ไทย ให้รองรับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีทีมีมากกว่า 1.3 ล้านคนต่อปี โดยจะเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ และมี ASEAN Cyber University  (ACU) Secretariat  และ Korea Cyber University   ร่วมสนับสนุน รวมถึงการใช้อีเลิร์นนิงเพื่อยกระดับหลักสูตรต่างๆของ KEC ให้สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ ณ ที่ทำการ Korean Education Center (KEC) แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

source: http://www.spu.ac.th/ooe/?p=3578

ประมวลภาพข่าว https://goo.gl/photos/W9J24FVzoK4MQJZEA
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage