สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก้าวเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาผู้นำด้านธุรกิจ Digital Startup

UploadImage
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก้าวเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาผู้นำด้านธุรกิจ Digital Startup โดยมีคณะดิจิทัลมีเดีย และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแรงขับเคลื่อน

       ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ที่5จากซ้าย) ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU การเป็นพันธมิตร Digital Startup (Digital startup Alliance :DSA) โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็น 1ใน5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยที่ได้ทำงานร่วมกับรัฐบาล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ Digital Startup และผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรายใหม่ของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด Incubation center ขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และสังคมดิจิทัล ประกอบกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มีการผลิต Startup หน้าใหม่สู่วงการธุรกิจดิจิทัล เป็นจำนวนมาก จากองค์ความรู้ของคณะดิจิทัลมีเดีย และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาประเทศต่อไป  โดยมี ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage