สอบเข้ามหาวิทยาลัย

นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ ปันน้ำใจช่วยเหลือชุมชน

 นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สร้างฝาท่อระบายน้ำพร้อมนำไปติดตั้ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่สัญจรไปมาบริเวณทางเท้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการช่วยเหลือชุมชนของวิชา RSU101 ธรรมาธิปไตย ณ ชุมชนเอกอุดรบูรพา หมู่บ้านเมืองเอก

 

  UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage

  UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage

 UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage