สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สทศ. เปิดให้ใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET

     สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เปิดให้ใช้งาน ระบบดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ป.6 , ม.3 และ ม.6 แล้ว  คลิกที่นี่


UploadImage