สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทุนอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ (จำนวน 5 ทุน)

UploadImage


เรียนฟรี .... จบแล้วมีงานทำ 
เปิดรับสมัครทุนอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ (จำนวน 5 ทุน)


UploadImage


สมัครตั้งแต่วันที่ 7-22 มิถุนายน 2559 
(สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่ ณ สำนักทะเบียนและประมวณผล อาคารอำนวยการชั้น 1 ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย)


เกณฑ์การรับสมัคร

1.กำหนด GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 

2.เอกสารการยื่นสมัคร
   -O-NET + GAT + PAT2
   -สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
   -สำเนาวุฒิการศึกษา ปพ.1 (ฉบับจบการศึกษาเท่านั้น)

3.ระหว่างเรียนที่ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในแต่ละภาคการศึกษา

4. ทุนที่ได้รับ (ค่าหน่วยกิต, ค่าบำรุงการศึกษา, ค่าธรรมเนียมนักศึกษา)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนแล้วประมวลผล
โทร : 02-321-6300 ต่อ 1711-1718  Hotline : 085-489-3710-13
Facebook : Huachiew Admission  Line ID : Huachiew_admission

UploadImage