สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ครูร.ร.เอกชนเฮ! ‘ดาว์พงษ์’ เล็งชง ครม.เห็นชอบขึ้นเงินเดือนครู 4% หลังบอร์ด กช.ไฟเขียว

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมเห็นชอบร่างระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล โดยให้ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนสมทบในส่วนของเงินเดือนครู ร้อยละ 4 โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ได้อนุมัติหลักการให้การปรับเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูในอัตราเดียวกันทุกครั้งที่ปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ ทั้งนี้ จะนำมติดังกล่าวเสนอต่อ ครม.ให้ความเห็นชอบ โดยการเพิ่มเงินเดือนครูเอกชนจะใช้งบประมาณกว่า 200 ล้านบาทต่อปี ซึ่งไม่มาก

ร้องดาว์พงษ์3

ที่มาข้อมูล : www.matichon.co.th/news/167066