สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                เริ่มแล้ว งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธาน ภายในงานจะพบกับการออกบูธของสถาบันระดับอุดมศึกษาชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชม ช๊อป ข้อมูลการศึกษา ของแต่ละสถาบันศึกษาที่มาเผยแพร่รายละเอียด ข้อมูล ข่าวสาร และการจัดงานนิทรรศต่างๆ เพื่อชี้แนะแนวทางและให้ความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อของแต่ละสถาบัน ก่อนที่น้องๆ จะตัดสิ้นใจเลือกที่เรียน โดยงานจะมี 2 วันเท่านั้น ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2559 และที่สำคัญ ฟรี! ตลอดงาน 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage