สอบเข้ามหาวิทยาลัย

100Skills เปิดตัวเว็บไซต์และแอพลิเคชั่นการฝึกอบรมรูปแบบใหม่100 Skills เปิดตัวเว็บไซต์และแอพลิเคชั่นการฝึกอบรมรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์คนทำงานและ GenYที่อยากพัฒนาตัวเอง โดยมีม.ธุรกิจบัณฑิตย์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) C asean และพันธมิตรต่างๆ เข้าร่วมหลายแห่ง

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

( www.100Skills.com )