สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เตรียมอลังการต้อนรับน้องๆนักเรียน 4,000 คนทั่วประเทศ ร่วมแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 (นานาชาติ)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร จัดการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 (นานาชาติ) 
โดยมีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันกว่า 4,000 คน จากทั่วประเทศ 
ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage