สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กำหนดการแอดมิชชัน 60 ประกาศผลแอด 60

ประกาศผลแอด 60 คลิกที่นี่


ดาวน์โหลดกำหนดการแอดมิชชัน'60 
แบบที่ 1  
ไฟล์แนบ
แบบที่ 2 ไฟล์แนบ
รูปแบบที่ 1
UploadImage


รูปแบบที่ 2

UploadImage


กำหนดการแอดมิชชัน 60

กสพท ปีการศึกษา 2560

-  รับสมัคร                                                                    : วันที่ 1-31 สิงหาคม 2559
-  สอบวิชาเฉพาะ                                                          : วันที่  5 พฤศจิกายน 2559
-  ประกาศผลคะแนนวิชาเฉพาะ                                      : วันที่ 19 ธันวาคม 2559
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ  : วันที่ 14 มีนาคม 2560
-  สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ                                   : วันที่ 20-24 มีนาคม 2560
 
- รับสมัครสอบวิชา 9 วิชาสามัญ                            :   วันที่ 5-24 ตุลาคม 2559
- กำหนดสอบ 9 วิชาสามัญ                                   :   วันที่ 24-25 ธันวาคม 2559
- ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ                              :  วันที่ 25 มกราคม 2560
 
- รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560               :   วันที่ 10-29 สิงหาคม 2559
- กำหนดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560                :   วันที่ 29 ตุลาคม 2559 – 1 พฤศจิกายน 2559
- ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560           :   15 ธันวาคม 2559
 
- สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560                         :    วันที่ 18 -19 กุมภาพันธ์ 2560
- ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560         :    วันที่ 20 มีนาคม 2560
 
- รับสมัครสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2560              :   วันที่ 7-26 ธันวาคม 2559
- กำหนดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2560               :    วันที่ 11-14 มีนาคม 2560
- ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560          :   วันที่ 20 เมษายน 2560
  
เคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

- ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2559                       : วันที่ 25-28 เมษายน 2560
- ดาวน์โหลดระเบียบการคัดเลือกฯ ในระดับแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560      : วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
- รับสมัครแอดมิชชัน 2560                                                                                : วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2560
- ชำระเงินค่าสมัครแอดมิชชัน 2560                                                                    : วันที่ 20-29 พฤษภาคม 2560
- ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้คัดเลือก                                                              : วันที่ 7-9 มิถุนายน 2560
- ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย                                                : วันที่ 15 มิถุนายน 2560
- สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย                                                                       : วันที่ 23-26 มิถุนายน 2560
- ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                                                                                : วันที่ 10 กรกฎาคม 2560

 
ดาวน์โหลดกำหนดการแอดมิชชัน  ขนาด A4 ได้ที่นี่
รูปแบบที่ 1  ไฟล์แนบ
รูปแบบที่ 2 ไฟล์แนบช้อมูลโดย พี่โดม  กอง บก. AdmissionPremium.com และ บก. www.p-dome.com