สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เริ่มต้นฤดูกาล กำหนดการสอบ GAT/PAT 60 ใช้ตั้งแต่รับตรงจนแอดมิชชัน


UploadImage


กำหนดการ
ครั้งที่ 1/2560
- รับสมัครสอบ GAT/PAT : วันที่ 10-29 สิงหาคม 2559 (่สมัครทาง www.niets.or.th)
- ชำระเงิน : วันที่ 10 – 30 สิงหาคม 2559 ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (ปิดระบบชำระเงินวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 20.00 น.) 
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร : วันที่ 10 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559
- ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ : วันที่ 20 กันยายน 2559
- กำหนดสอบ GAT/PAT :  วันที่ 29 ตุลาคม 2559 – 1 พฤศจิกายน 2559
- ประกาศผลสอบ GAT/PAT : 15 ธันวาคม 2559

ครั้งที่ 2/2560
- รับสมัครสอบ GAT-PAT : วันที่ 7-26 ธันวาคม 2559
- กำหนดสอบ GAT-PAT : วันที่ 11-14 มีนาคม 2560
- ประกาศผลสอบ GAT/PAT : วันที่ 20 เมษายน 2560


คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ม.6  หรือ สูงกว่า ม.6 ขึ้นไป