สอบเข้ามหาวิทยาลัย

“House Studio +4 ค้นหาตัวเอง สร้างความแตกต่าง : ACTIVE HOUSE EXHIBITION”

SPU : ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม “House Studio +4 ค้นหาตัวเอง สร้างความแตกต่าง : ACTIVE HOUSE EXHIBITION”  

      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานนิทรรศการ การแสดงผลงานการออกแบบของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “AH+EXHIBITION  : ACTIVE HOUSE EXHIBITION” House Studio +4 ค้นหาตัวเอง
สร้างความแตกต่าง โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก อ.ธีรบูลย์ ฉลองมณีรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงานและเชิญชวนทุกท่านร่วมชมผลงานของนักศึกษาจำนวนมากมายภายในงาน ซึ่งการแสดงผลงานนิทรรศการจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 30 มิถุนายน 2559 เวลา8.00 - 18.00 น. ณ ชั้น 1 โซน C อาคาร 40ปีศรีปทุม (อาคาร11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) 

 
UploadImage