สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สาขาการจัดการอีเว้นท์ (MICE) ตอบโจทย์เทรนด์อาเซียน

             

 
         สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ (Event)  :  เรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การวางแผน การดำเนินงานการจัดกิจกรรม (Event) ต่างๆทุกรูปแบบ เช่น การจัดการประชุม สัมมนา การจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานเทศกาลประเพณีต่างๆ หรือการเปิดตัวสินค้า เป็นต้น นั้นก็คือการเรียนเกี่ยวกับธุรกิจไมซ์ (MICE)  ทั้งหมด ซึ่งธุรกิจไมซ์กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีเพียงไม่กี่สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ในประเทศไทย  โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ลงนามความร่วมมือ(MOU) กับหน่วยงานภาครัฐอย่างสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. ไว้เรียบร้อยแล้ว

       ​โอกาสงานและอาชีพ : พนักงานบริษัทรับจัดงานกิจกรรม (Event Organizer), พนักงานโรงแรม ประจำแผนกการจัดงานกิจกรรม, พนักงานบริษัทรับจัดการประชุม, พนักงานบริษัทรับจัดการนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล, พนักงานบริษัทรับจัดแสดงสินค้า, เจ้าหน้าที่สมาคมและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดการประชุมและการแสดงสินค้า, ผู้ประกอบการบริษัทรับจัดงาน, ผู้ประกอบการบริษัทรับจัดแสดงสินค้า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่