สอบเข้ามหาวิทยาลัย

10 อาชีพที่ตลาดต้องการและมีรายได้สูงในปี 2016

 
         ในปี 2016 เป็นยุคของ “ประเทศไทย 4.0” คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งเป็นนโยบายของประเทศที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วย นวัตกรรม หรือดิจิตอล นั่นเอง  หากน้องๆ เลือกสายงานที่สอดคล้องกับเทรนด์งานเปลี่ยนอนาคต กับการไม่ประมาท ด้วยการเลือกงานด้วยข้อมูลจากการสำรวจเว็บไซต์ต่างๆ ที่เขาสำรวจสายงานที่เป็นที่ต้องการหรือสายงานที่จบมาไม่ตกงานอยู่เป็นประจำๆ ในการเลือกคณะ/สาขาวิชาที่น้องจะเรียน  

         โดยในครั้งนี้ พี่จ๋า admissionpremium  ไปเจอผลการสำรวจ " 10 อาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาด และเงินเดือนสูง ปี 2016 " ของเว็บไซต์ jobsdb.com มาจึงเอาข้อมูลมาให้น้องๆ ได้ใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกอาชีพของตนเองในอนาคตกันด้วย 


UploadImage
          
          จากสถิติดังกล่าวเราจะเห็นได้ว่า

         -  สายงานขาย เป็นสายงานที่ยังคงครองสายงานยอดฮิต ยอดนิยมตลอดกาล เพราะเป็นสาขาที่ตอบโจทย์ของธุรกิจทุกประเภท 

         -  สายงานวิศวกรรม เป็นสายงานหนึ่งในปัจจัย 4 ( ที่อยู่อาศัย, สาธารณูปโภค และอื่นๆ) เข้ากับเทรนด์งานเปลี่ยนอนาคตอีกด้วย และเป็นที่แสดงถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงเทรนด์อาเซียน 

        -   งานธุรการ/งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นสายงานที่สำคัญในองค์กร เพราะพนักงานคือหัวใจสำคัญขององค์กร  องค์กรจะเติบโตไปได้แค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับ "พนักงาน"

        -   งานบัญชี/งานไอที ตอบโจทย์นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของประเทศได้เป็นอย่างดี และยังเป็นสายงานที่ต้องอาศัยบุคคลากรที่มีทักษะเฉพาะ ความสามารถเฉพาะด้าน และเป็นเทรนด์งานเปลี่ยนอนาคต (เทรนด์ดิจิตอล)

        ต่อไปเราคงจะเห็นนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น และธุรกิจใหม่ๆ ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแน่นอน  ซึ่งมาจากการทำงานรวมกันทั้งหมดของสายงานที่กล่าวมา ดังนั้นพี่ขอแนะนำให้น้องเลือกอาชีพด้วยข้อมูล และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น เราจะต้องรักและชอบในอาชีพนั่นๆด้วยนะคะ 

        ในทบความต่อไป พี่จ๋า admissionpremium จะเจาะลึกสาขาอาชีพต่างๆ ให้น้องๆได้ใช้ประกอบในการตัดสินใจเลือกอาชีพกันต่อไปนะคะ : )