สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รีวิว 5 สาขาที่ทุกสายการบินขาดไม่ได้

UploadImage

สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

“ลมใต้ปีกแห่งธุรกิจการบิน” คอยพยุงเครื่องบินไว้ให้สามารถรับส่งผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัย และสะดวกสบาย ทั้งด้านงานบริการภาคพื้นดิน การวางแผนเส้นทางบิน และการขนส่งสัมภาระ ซึ่งการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก ข้าวของจำนวนมากเหล่านี้ ให้เกิดความเรียบร้อย ปลอดภัย จำเป็นต้องใช้การบริหารจัดการที่ดี ที่นี่จะสอนการจัดการธุรกิจการบินเน้นการจัดการ 75% เสริมการบริการอีก 25% ให้น้องๆ ได้จบออกไปในวุฒิบริหารธุรกิจ
 
 
สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด

เรามักจะมองธุรกิจนี้แคบๆ ว่ามีคนทำงานอยู่แค่ แอร์โฮสเตส สจ๊วต และนักบิน แล้วลืมมองรอบๆ ตัว ที่มีพนักงานภาคพื้นอยู่ จุดเด่นของที่นี้นอกจากจะมีการเรียนที่สอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานในธุรกิจการบินที่ครอบคลุมทั้งภาคพื้น และบนเครื่องบินแล้ว ภาษาอังกฤษก็เป็นอีกสิ่งที่ถูกให้ความสำคัญ โดยนักศึกษาที่จะจบจากที่นี่ได้จะต้องมีคะแนนสอบ TOEIC 600 คะแนน สำหรับหลักสูตรนานาชาติ และ 550 คะแนน สำหรับหลักสูตร 2 ภาษา
 
 
สาขาเทคโนโลยีซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ทุกๆ ครั้งก่อนขึ้นบิน เครื่องบินทุกลำที่บรรทุกผู้โดยสารกว่า 100 ชีวิต จะต้องผ่านการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ และการเติมเชื้อเพลิง เมื่อเครื่องบินหมดหน้าที่ในแต่ละวันจะต้องผ่านการดูแลก่อนทุกคือ และเมื่อเครื่องบินใช้งานได้ระยะเวลาหนึ่งมันก็ต้องการการดูแล ตรวจสอบ และซ่อมแซมอย่างละเอียดจากช่าง ช่างที่จะเข้ามาดูแลทุกรายละเอียดเหล่านี้จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความชำนาญ ที่สาขานี้มีจุดเด่นที่การเรียนจากตำราภาษาอังกฤษทั้งหมด ทำให้นักศึกษามีความได้เปรียบด้านภาษาด้วย ทั้งยังรับทั้งเด็กที่จบจาก สายวิทย์ สายศิลป์คำนวณ ปวช. และ ปวส.

 

สาขาธุรกิจการบิน คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ครอบคลุมการวางแผน และการพัฒนา การบริการ การสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ในหลักสูตรยังมีการมุ่งเน้นภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาที่สามซึ่งเป็นจุดแข็งของคณะศิลปศาสตร์ ที่สาขานี้นักศึกษาจะได้วางเป้าหมายและวางแผน  ในการเรียนและการทำงานตามที่นักศึกษาชอบและถนัด ทำให้นักศึกษาเรียนอย่างมีเป้าหมาย และสนุกกับงาน พร้อมรับการถ่ายทอดความรู้ จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพทางด้านธุรกิจการบิน
 
 
สาขาธุรกิจการบิน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Centre for Aviation หรือ CAPA เปิดเผยว่าปัจจุบันสายการบินต้นทุนต่ำครองส่วนแบ่งที่นั่งราว 50% ของเที่ยวบินทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย 3 ใน 5 สายการบินน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อปีที่ผ่าน ยังเป็นสายการบินต้นทุนต่ำ ได้แก่ แอร์เอเชีย ฟิลิปปินส์, สกู้ต ของสิงคโปร์ และแมนดาลำ จากอินโดนีเซีย ที่สาขานี้เน้นหนักในวิชาเฉพาะเรื่องของธุรกิจการบิน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบิน การบริหารจัดการสายการบิน ความสำคัญของการจราจรทางอากาศ นิรภัยการบิน เน้นหนักในงานบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการหรือความสนใจของผู้โดยสาร ครบคลุมการทำงานทั้งทำงาน 6 ด้าน  ได้แก่ บริการตั๋ว, บริการภาคพื้น, บริการบนเครื่อง, อาหาร, คาโก้ขนส่ง และการตลาด