สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทุนหัวการค้า ทุนผู้นำ(เทรนด์) และทุน Silver สำหรับเด็กแอดติด หรือติดระบบตรง (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

ม.หอการค้าไทย มี “ทุนการศึกษา” มามอบให้อีกแล้วค่ะ (สำหรับผู้สมัครเรียนปีการศึกษา 2559)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สมัครเรียนด้วยตัวเองพร้อมยื่นเอกสาร/หลักฐาน ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ หรือ สมัครเรียนออนไลน์พร้อมส่งเอกสาร/หลักฐาน มาที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยที่เอกสาร/หลักฐานต้องมาถึงศูนย์รับสมัครภายในวันที่ 10 ก.ค. 2559
เอกสาร/หลักฐานในการสมัคร

  • สำเนาวุฒิการศึกษาม.ปลาย หรือเทียบเท่า 2 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  • รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 2 ใบ
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้ามี
  • สำหรับผู้สมัครทุนหัวการค้า ต้องมีสำเนาใบรายงานผลการเรียนจากที่สถาบันอุดมศึกษาเดิม 1 ชุด
  • สำหรับผู้สมัครทุน Silver สำหรับเด็กแอดติด หรือติดระบบตรง ต้องมีสำเนาหลักฐานผลการสอบ Admission หรือการสอบระบบตรง 1 ชุด

12 ก.ค. 2559       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
15 ก.ค. 2559       สัมภาษณ์ทุน ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 2 ชั้น 1 หรือทางโทรศัพท์
16 ก.ค. 2559       ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
18-22 ก.ค. 2559  รายงานตัวนักศึกษาทุน และทำสัญญารับทุนการศึกษา

UploadImage

UploadImage

UploadImage