สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทำไมต้องสมัคร "ค่ายโอลิมปิกวิชาการ"

UploadImage
 

                น้องๆคงสงสัยว่า "ค่ายโอลิมปิกวิชาการ" คืออะไรนะ ค่ายโอลิมปิกวิชาการถูกจัดขึ้นโดย "สอวน." หรือสำนักงานส่งเสริมโอลิมปิกวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มี 6 สาขาวิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และดาราศาสตร์ค่ายสอวน.  ถ้าน้องๆสอบผ่านก็จะได้เข้าค่าย ซึ่งค่ายจะมี 3 ค่าย โดยเป็นค่ายที่คัดคนไปแข่งโอลิมปิกวิชาการโดยจะมีการจัดสอบ การเข้าค่าย และสอบคัดคนออกเรื่อยๆ เพื่อนำคนที่ผ่านในรอบสุดท้ายไปรวมกับ สสวท. ต่อไป

                การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่าย คุณสมบัติของนักเรียนที่จะสอบเข่าค่ายได้ต้องเรียนอยู่ในระดับม.ปลายสายสามัญ สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมสอบกันใน ม.5 และถ้านักเรียนสามารถผ่านค่าย 2 ขึ้นไปได้ บางมหาลัยก็จะมีโควตารับเข้าศึกษาได้โดยไม่ต้องสอบเข้า และคุณภาพและเป็นที่ยอมรับแทบทุกมหาลัย ง่ายๆคือถ้าน้องๆมีใบผ่านการเข้าค่าย สอวน. ประกอบการรับสมัครสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย ทางมหาลัยก็จะพิจารณาเป็นพิเศษนั่นเอง


                  น้องๆอ่านไม่ผิดแน่นอน เพราะใบผ่านการเข้าค่ายสามารถทำให้น้องมีคุณสมบัติให้มหาลัยชั้นนำต่างๆพิจารณานั่นเอง เปรียบเทียบง่ายๆ เหมือนน้องมีสกิลพิเศษ ที่สามารถใช้ในการยื่นรับตรง (แบบพิเศษ) พี่หวังว่าน้องๆจะเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญค่ายโอลิมปิกวิชาการมากขึ้น คราวนี้เราไปดูกันดีกว่าว่า ผู้ที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายไหนสามารถใช้ประกอบการรับสมัครกับ คณะไหน มหาวิทยาลัยใดได้บ้าง ????
 

ผู้ที่ผ่านการอบรบค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1

จะได้รับสิทธิพิเศษ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ (ผ่านโครงการพิเศษ)
 
1.โครงการโอลิมปิกวิชาการ รับตรง แบบพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ที่ผ่านการอบรบค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2

จะได้รับสิทธิพิเศษ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ (ผ่านโครงการพิเศษ)

1.โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ สอวน. (ค่าย 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.โควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.โควตาผู้สอบผ่านค่าย สอวน. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6.โควตา สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7.โควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมพระนครเหนือ
8.โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) มหาวิทยาลัยนเรศวร
9.สิทธิพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10.สิทธิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11.สิทธิพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.โควตาวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ที่ผ่านการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

จะได้รับสิทธิพิเศษ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ (ผ่านโครงการพิเศษ)

1.โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา) รับตรง แบบพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.โครงการโอลิมปิกวิชาการ รับตรง แบบพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.โครงการโอลิมปิกวิชาการ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
5.โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ที่ผ่านการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

จะได้รับสิทธิพิเศษ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ (ผ่านโครงการพิเศษ)

1.โควตาโอลิมปิกวิชาการ โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา หรือ เคมี) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ

จะได้รับสิทธิพิเศษ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ (ผ่านโครงการพิเศษ)

1.โควตาโอลิมปิกวิชาการ โครงการพิเศษสำหรับผู้ได้รับเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา หรือ เคมี) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2.สิทธิพิเศษสำหรับผู้ได้รับเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการ ระบบรับตรงของคณะ โครงการโอลิมปิกวิชาการ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


                 เป็นยังไงคะน้องๆ อยากสมัครขึ้นมาเลยทีเดียว ข่าวดี!!! ตอนนี้ ค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)  เปิดรับสมัครทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 อยากทราบรายละเอียดว่าเปิดรับที่ไหนบ้าง ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร คลิกที่นี่เลย  ติดตามข้อมูลข่าวสารการศึกษา http://www.admissionpremium.com 

เว็ปไซต์ สอวน. :  คลิกที่นี่