สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตัวกำหนดจะ UP หรือ Down ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ

UploadImage





ภายใต้การสื่อสาร การติดต่อค้าขายระหว่างกัน สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆ ที่จะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลวคือความเข้าใจในวัฒนธรรมของคู่ค้า ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เปิดสอนหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ให้เรียนรู้วิธีการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการสร้างธุรกิจ ในหลักสูตรการเรียนที่ให้ความสำคัญกับบรรยากาศที่เป็นสากล มีเพื่อนจากกว่า 95 ประเทศที่พร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน มีการนำภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติมาผสมผสานกัน และมีการฝึกงานกับบริษัทต่างชาติ
 
การเรียนที่นี่น้องๆ จะได้รับการเตรียมพร้อมในการทำงานในสายธุรกิจด้วยการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศผ่านการเยี่ยมชมบริษัทต่างชาติ การรับฟังประสบการณ์จากวิทยากรรับเชิญ และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จผ่านคณาจารย์ที่มีประสบการณ์จริงจากภาคธุรกิจ ถือได้ว่าเป็นหลักสูตรที่พร้อมจะพาน้องๆ รุ่นใหม่ที่สนใจทำธุรกิจระหว่างประเทศ ประสบความสำเร็จในการเรียนและในธุรกิจของตนเองภายในอนาคต