สอบเข้ามหาวิทยาลัย

นิเทศฯ+เศรษฐศาสตร์ แห่งแรกแห่งเดียวในประเทศ


UploadImage

ในขณะที่เศรษฐกิจดิจิตอล และปัจจัยภายนอกอย่าง AEC เข้ามามีบทบาทสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศเรามากขึ้นทุกวัน แต่ในหลังสูตรระดับมหาวิทยาลัยยังไม่มีที่ไหนจะรองรับการเติมโตที่กำลังเกิดขึ้นนี้แม้แต่ที่เดียว ทำให้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ขึ้นชื่อเรื่องการเรียนการสอนด้าวธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ได้กำหนดหลังสูตรใหม่ขึ้นมา ชนิดที่ว่าไม่ใช่แค่ในประเทศ แต่ยังไม่เคยมีแม้ในต่างประเทศ นั้นคือหลักสูตร “การสื่อสารเศรษฐกิจ”
 
หลักสูตรการสื่อสารเศรษฐกิจเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า จะดีกว่าไหมหากให้คนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางเศรษฐกิจ มาพูดเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจให้ฟัง ซึ่งแน่นอนว่าความเข้าใจของผู้ส่งสารที่มี จะทำให้ผู้รับสารเข้าใจได้มากกว่าแน่นอน รศ. ดร. เรณู สุขารมณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พูดถึงหลักสูตรนี้เอาไว้ว่า “เป็นการรวมเอาศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ มาผนวกรวมกับอีกศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร คือนิเทศสาสตร์ ซึ่งเราเรียกการรวม 2 ศาสตร์ 2 สาขาเข้าด้วยกันนี้ว่า “พหุวิทยาการ” (Multidisciplinary)”