สอบเข้ามหาวิทยาลัย

5 อาชีพเกิดใหม่มาแรงในUSA ปี 2015

โลกมีการเติบโตขึ้นในทุกวันๆ และก็มีอาชีพใหม่ๆ ที่น่าสนใจบนโลกเราเกืดขึ้นมาเยอะมาก   ที่พี่มองว่าทำไมถึงดูน่าสนใจเพราะอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้ยังมี่คู่แข่งไม่ค่อยมากนักและยังไม่ได้รับค่าตอบแทนที่สูง

 
" Daniel Bortz คอลัมนิสต์นิตยสาร TIME ได้หยิบ 5 อาชีพเกิดใหม่น่าสนใจที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานในสหรัฐอเมริกา "
 
มาแนะนำให้รู้จักกันค่ะ เผื่อใครที่กำลังมองหาคณะเรียนต่อจะนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ว่าควรเลือกเรียนสาขาวิชาอะไรดีจึงจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน


UploadImage
 
 
 
1. NUCLEAR MEDICINE TECHNOLOGIST นักเทคนิคนิวเคลียร์การแพทย์ 

           เหมาะกับคนที่มีความสนใจด้านการแพทย์ แต่ไม่จำเป็นต้องจบแพทยศาสตร์โดยตรงค่ะ เพราะรายละเอียดของงานนี้คือการดูแลอุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์ เช่น เครื่องเอ็กซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์ (CT) เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          คุณสมบัติ: มนุษยสัมพันธ์ดีเพราะต้องคอยให้บริการแก่ผู้ที่มาตรวจโรค ละเอียดรอบคอบและใส่ใจทุกรายละเอียด มีทักษะในการทำความเข้าใจศัพท์ทางวิชาการที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ เพราะหากผิดพลาดเพียงนิดเดียวก็จะกระทบต่อผลการวินิจฉัยเป็นอย่างมาก ถนัดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

         ทำไมงานนี้จึงมาแรง: สถานบริการทางการแพทย์หลายแห่งนิยมนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ

         รายได้เฉลี่ยต่อปี: $71,120 ประมาณ 2,200,000 บาท

         คาดว่าภายในปี 2022 จะเติบโตขึ้นอีก 20%
     
         * ตอนนี้ในไทยยังไม่มีเปิดนะคะ 

UploadImage

2. MEDICAL EQUIPMENT REPAIRER : นักซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

หากมีทักษะด้านการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว อาชีพนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ไม่เลวทีเดียว เพราะอุปกรณ์การแพทย์ส่วนใหญ่ค่อนข้างซับซ้อนและราคาสูงลิ่ว เมื่อเกิดความขัดข้องสถานพยาบาลจึงมักจะซ่อมแซมมากกว่าซื้อใหม่

คุณสมบัติ: เชี่ยวชาญด้านเทคนิค มีความรู้ด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์การแพทย์ หรือวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชอบแก้ปัญหา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ทำไมงานนี้จึงมาแรง: ทุกวันนี้คนปัจจุบันใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น สถานพยาบาลต่างๆ จึงขยายงานมากขึ้นเพื่อรองรับเช่นกัน

รายได้เฉลี่ยต่อปี: $44,180 ประมาณ 1,400,000 บาท

คาดว่าภายในปี 2022 จะเติบโตขึ้นอีก 30%

สาขาวิชาในไทยที่เปิดสอน : สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ , วิศวกรรมชีวเวช

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยรังสิต


UploadImage

3. DIGITAL RISK OFFICER : เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงทางดิจิตอล

ทำหน้าที่ติดตาม ดูแล และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทางดิจิตอล เช่น ป้องกันการถูกแฮ็คข้อมูล ป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล และออกแบบระบบความปลอดภัยทางดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ: เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ดีเยี่ยม สามารถนำทักษะการแก้ปัญหามาประยุกต์ใช้กับงานได้ มีไหวพริบเท่า รู้ทันเหล่าอาชญากรไซเบอร์

ทำไมงานนี้จึงมาแรง: หากใครติดตามข่าวสารวงการไอที คงยังจำข่าวบริษัท Sony Pictures ค่ายหนังชั้นนำของฮอลลีวูดถูกจารกรรมข้อมูลครั้งใหญ่เมื่อปลายปีที่ผ่านมาได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล ทุกวันนี้บริษัทใหญ่ๆ ทั่วโลกจึงตื่นตัวกับการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง

รายได้เฉลี่ยต่อปี: $153,602 ประมาณ 4,900,000 บาท (สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้า)

การเติบโต: Gartner บริษัทวิจัยและให้คำแนะนำด้าน IT ในสหรัฐอเมริกาประเมินว่า ภายในปี 2017 หนึ่งในสามของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีแผนกดิจิตอล จะว่าจ้างเจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงทางดิจิตอล

สาขาในไทยที่เปิดสอน: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , เทคโนโ,ยีสารสนเทศ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาที่เปิดสอน คลิกที่นี่


UploadImage

4. HEALTH-AND-WELLNESS EDUCATOR : นักการศึกษาด้านสุขภาพและสุขภาวะ 

เหมาะสำหรับคนที่สนใจด้านการดูแลสุขภาพและโภชนาการ เพราะงานจะเกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ให้คนทั่วไปหันมาใส่ใจกับการดูแลสุขภาพ หรือบางคนอาจทำงานในองค์กรใหญ่ๆ ที่มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดี

คุณสมบัติ: มีบุคลิกภาพเป็นมิตร ดูสุขภาพดีน่าเชื่อถือ เชี่ยวชาญทักษะด้านการสื่อสาร สามารถกระตุ้นให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้

ทำไมงานนี้จึงมาแรง: หลายบริษัทเริ่มหันมาให้ความใส่ใจกับการดูแลสุขภาพพนักงาน เพราะนอกจากจะประหยัดค่าใช้ในการรักษาพยาบาลแล้ว การแสดงความใส่ใจยังเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้พนักงานอยากอยู่กับบริษัทไปนานๆ อีกด้วย โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานรุ่นใหม่ที่มักเปลี่ยนงานบ่อย

รายได้เฉลี่ยต่อปี: $62,280 ประมาณ 1,900,000 บาท

คาดว่าภายในปี 2022 จะเติบโตขึ้นอีก 21%

สาขาในไทยที่เปิดสอน : สาขาสาขาวิชาชีวเวชศาตร์,สารสนเทศการแพทย์,สาขาสาธารณสุข,สาขาในกลุ่มวิทย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยที่เปิด คลิกที่นี่

UploadImage

5. INDUSTRIAL-ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGIST : นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมองค์กร

มีหน้าที่วัดประสิทธิภาพและปรับปรุงการทำงานขององค์กร โดยจัดการฝึกอบรมและหาวิธีสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงาน รวมถึงวางแผนการคัดสรรบุคลากรใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร และพัฒนานโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยด้วย

คุณสมบัติ: มีทักษะในการประเมิน เข้าใจภาพรวมการจัดการองค์กร ชอบปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ใจเย็น มีความสามารถในการสื่อสาร

ทำไมงานนี้จึงมาแรง: อย่างที่บอกไปในหัวข้อที่แล้วว่าพนักงานรุ่นใหม่มักเปลี่ยนงานบ่อย บริษัทจึงต้องหันมาให้ความสำคัญมากขึ้นกับการหาวิธีจูงใจให้พนักงานอยู่กับบริษัทไปนานๆ โดยเฉพาะคนเก่งที่มีความสามารถสูง ซึ่งมักมองหาโอกาสสร้างกิจการของตัวเองมากกว่าทำงานเป็นลูกจ้าง

รายได้เฉลี่ยต่อปี: $80,330 ประมาณ 2,500,000 บาท

คาดว่าภายในปี 2022 จะเติบโตขึ้นอีก 53%

สาขาในไทยที่เปิด : สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหรรมและองค์การ , จิตวิทยาอุตสาหกรรม  ,  จิตวิทยากรบริหารทรัยยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คลิกที่นี่

UploadImage

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : hotcourses