สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มูลนิธิร่มฉัตร จับมือ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดแข่งขันภาษาจีนนานาชาติ ส่งเสริมเยาวชนไทยเรียนรู้ภาษาจีน

UploadImage

            ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยกับการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 (นานาชาติ) ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม ที่ทางมูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนให้แก่เยาวชนไทยในทุกระดับชั้น โดยการแข่งขันครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีการแข่งขัน

         นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก Mr. Zhou Gaoyu เลขานุการเอกฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย Dr. Sun Ling ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ ประจำประเทศไทย (HANBAN)  Ms. Xu  Hui  ผู้แทนสภาการศึกษานครเทียนจิน  Mr. Yang Jingwuเลขาธิการพรรคประจำโรงเรียนสาธิตมัธยมเทียนจิน และ Mr. Zhu Ruiping คณบดีคณะวัฒนธรรมภาษาจีน  มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง ร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันครั้งนี้

         รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในฐานะสถาบันการศึกษาได้ให้ความสำคัญพร้อมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับความไว้วางใจจากท่านพระพรหมมังคลาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานมูลนิธิร่มฉัตร และประธานคณะกรรมการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ที่ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขัน นับได้ว่าเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยเหลือประเทศชาติในการเสริมสร้างคุณธรรมและส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา นับได้ว่าเป็นพลังสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนของประเทศชาติ โดยในปีนี้มีนักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 4,000 คน

         ผลการแข่งขันปรากฎว่า นางสาวจิรัศยา เกียรติไพศาล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนในระดับอุดมศึกษา ผู้ชนะได้แก่ นายกรกฤต จานตา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลเหรียญทอง พร้อมรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร               

                นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถด้านภาษาจีน พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาจีนต่อไปในอนาคต