สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศยกเลิกการสอบ TU STAR (ครั้งที่ 6/2559, ครั้งที่ 1/2560 และครั้งที่ 2/2560)

UploadImage
 
     หลังจาก
ทาง TU STAR แจ้งข่าวผ่านหน้าเพจเฟสบุ๊ค TU STAR: Gateway to Thammasat  ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังพิจารณากำหนดการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนั้น กำหนดการสอบ TU STAR ครั้งที่ 3-6/2559 และ 1-2/2560 อาจมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง
 
      โดยล่าสุดก็ออกมาประกาศความคืบหน้าว่า ยกเลิกการจัดสอบ TU STAR ดังต่อไปนี้

       ครั้งที่ 6/2559 (อาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559)
       ครั้งที่ 1/2560 (อาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560)
       ครั้งที่ 2/2560 (อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560)


       นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงสนามสอบเชียงใหม่ โดยย้ายจากการสอบในครั้งที่ 5/2559 (อาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559) มาเป็นการสอบในครั้งที่ 4/2559 (อาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559) เพื่อให้การสอบในภูมิภาคต่างๆ แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขออภัยสำหรับการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงสนามสอบดังกล่าวข้างต้น

ข้อมูลอัพเดท : 12 กรกฎาคม 2559