สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แสงซินโครตรอนคืออะไร ? ใน Digital Content สถาบันวิจัยแสงชินโครตอน (องค์กรมหาชน)

แสงซิโครตรอนคืออะไร?
UploadImage
 
.........

อ.เก่ง ภูวนัย วรรณสอน ผู้ก่อตั้ง AdmissionPremium.com ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ
"Digital Platform และ Digital Content” ให้กับ สถาบันวิจัยแสงชินโครตอน (องค์กรมหาชน) 
ทางสถาบันจะได้นำไปประยุกต์ เพื่อเรื่องราวของแสงชินโครตอน สู่โลก Digital ให้ภาคประชาชนและน้องๆ เข้าใจง่ายและนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


รู้จักสถาบันวิจัยแสงชินโครตรอน (องค์กรมหาชน)