สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ภาพการเรียนสัตวแพทย์เป็นอย่างไร? แค่รักสัตว์จะพอไหม?

UploadImage


              น้องๆ มองภาพการเรียนสัตวแพทย์เป็นอย่างไร? ใช่การดูแลรักษาชีวิตอื่น การใส่ใจในทุกรายละเอียดของสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ หรือการเข้าใกล้สัตว์ตัวใหญ่ๆ โดยไม่หวาดกลัวรังเกียจไหม? หากน้องๆ มองภาพการเรียนที่ต้องอยู่กับสัตว์ตลอดแบบนี้ออกถือว่ามาถูกทางทีเดียว

              ที่คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดสอนหลักสูตรสัตวแพทย์ศาสตรบัณฑิต 6 ปี มาตั้งแต่ พ.ศ. 2500 ยาวนานกว่า 60 ปี ผ่านการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่เสมอ เมื่อได้เข้าไปเรียนที่นี่ สิ่งที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนเป็นพื้นฐาน คือ การเรียนเกี่ยวกับสัตว์ทุกชนิด ตั้งแต่สัตว์เล็ก เช่น สุนัข และแมว สัตว์ใหญ่ เช่น ช้าง, ม้า และวัว สัตว์เศรษฐกิจ เช่น หมู, ไก่, และปลา รวมไปถึงสัตว์ป่าทุกชนิดด้วย


UploadImage
(ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสง)


              จุดเด่นของคณะสัตวแพทย์ มก. คือในปีที่ 1 ถึง ปีที่ 3 น้องๆ จะได้เรียนที่วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ และเปลี่ยนบรรยากาศไปเรียนที่วิทยาเขตกำแพงแสน ในปีที่ 4 และปีที่ 5 นักศึกษาสัตวแพทย์จะเรียกกันเล่นๆ ว่า “ข้ามฝั่ง” และในปีสุดท้ายนักศึกษาจะได้เข้าไปดูแลสัตว์ใน 3 โรงพยาบาล วนกันไป เพื่อให้ได้สัมผัสกับสัตว์มากชนิดที่สุดเท่าที่จะทำได้ คือ โรงพยาบาลสัตว์บางเขน โรงสัตว์กำแพงแสน และโรงพยาบาลหนองโพ จ.ราชบุรี

              สิ่งที่น้องๆ จะมองข้ามไม่ได้หากต้องการจะเดินบนเส้นทางของการเป็นสัตวแพทย์ คือ เมื่อจบออกไปแล้วน้องๆ จะต้องดูแล รักษา รับผิดชอบต่อชีวิตไม่ต่างจากคนที่เรียนหมอ หรือพยาบาลเลย แถมยังมีรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่แตกต่างกันออกไปในสัตว์แต่ละชนิดที่ต้องใส่ใจอีกด้วย


UploadImage

ขอบคุณภาพจาก : IG ​dr.evanantin