สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สาขาน่าเรียนสำหรับคนคอเกม

รอแล้ว รออีก แต่ก็เหมือนได้ข่าวว่า  Pokemon go 4   จะเข้ามาในไทยแล้วอีกไม่กี่วัน ตอนนี้ทางทรูมูฟ ได้ข่าวว่าได้ปล่อย PR  Pokemon go 4  ออกมาแล้ว พี่เชื่อว่าน้องๆ หลายคนคงใจจดใจจ่อรอ  Pokemon go 4  กันอยู่ไม่น้อย เรามาดูกันค่ะ ว่าเบื้องหลังอาชีพของคนที่ทำอาชีพออกแบบเกมนั้น เขาต้องเรียนอะไร แล้วมีที่ไหนเปิดบ้าง 
 
UploadImage
 

สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม (Interactive and Game Design) นี้เลยค่ะเป็นสาขาโดยตรงของผู้ที่ออกแบบเกม 
สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม (Interactive and Game Design)แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาชีพเลือก ได้แก่
กลุ่มวิชาชีพเลือกอินเทอร์แอคทีฟ
ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบสื่อในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ซึ่งต้องมีการประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมสำหรับการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น เว็บไซต์ CD สื่อ การเรียนการสอน รวมถึงมัลติมีเดียที่ใช้ในงานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ เช่น มิวเซียมสยาม เป็นต้น
กลุ่มวิชาชีพเลือกเกม
เรียนเกี่ยวกับการออกแบบเกมและการออกแบบกราฟิกสำหรับใช้ในเกมทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ เช่น การออกแบบฉากและตัวละคร การออกแบบด่าน (Level Design) และการออกแบบวิธีการเล่นเกม เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน 
คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย   มหาวิทยาลัยรังสิต

บุคลิกภาพที่เหมาะสม 
1. มีทักษะทางคอมพิวเตอร์
2. สนใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
3. มีทักษะการสื่อสารมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรักการบริการ
4. มีใจรักในงานด้านศิลปะเชิงประยุกต์ 
5. มีความคิดอิสระในเชิงสร้างสรรค์และมีจินตนาการ 
6. มีความสนใจในการถ่ายทอดผ่านสื่อเทคโนโลยีอาชีพที่สามารถทำได้ 
Interactive Programmer
โปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมกราฟิกเพื่อใช้ในการพัฒนามัลติมีเดียประเภทต่างๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ CD-ROM Kioskแบบหน้าจอทัชสกรีน และเกมแฟลช เป็นต้น

Web Developer
นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้สร้างระบบสำหรับเว็บไซต์เพื่อเชื่อมโยงส่วนประกอบต่างๆของหน้าเว็บเข้าด้วยกัน รวมถึงการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยี่ใหม่ๆ สำหรับการประมวลผลเว็บไซต์และการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์

Web Designer
นักออกแบบเว็บไซต์ ผู้ที่ทำงานด้านการออกแบบจัดวางข้อมูลต่างๆของเว็บไซต์ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการแสดงเนื้อหาหรือข้อมูลได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และน่าสนใจ รวมถึงการออกแบบเว็บไซต์และส่วนประกอบต่างๆของเว็บไซต์

Game Designer
นักออกแบบเกม ผู้ออกแบบวิธีการเล่นเกม(Gameplay) กฎเกณฑ์ในการเล่น รวมถึงระบบและโครงสร้างของเกมโดยคำนึงถึงความสนุกและความน่าสนใจในการเล่นเกม

Concept Artist for game
ศิลปินผู้ออกแบบและสร้างสรรค์งานภาพของเกมจากแนวความคิดในขั้นเบื้องต้น เช่น ตัวละคร ฉาก และไอเท็ม เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมของเกมและกำหนดแนวทางเริ่มต้นในการทำงานออกแบบเกมในขั้นตอนต่อไป