สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ไม่ต้องเป็นดารา ก็เรียนการแสดงได้

UploadImage

 

 


หลายคนคิดว่าเรียนศิลปะการแสดงจะต้องเป็นดารา และเรียนแค่การแสดงเท่านั้น ในความเป็นจริงนั้นไม่ใช่เลย ที่สาขาศิลปะการแสดง สอนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการแสดง ทั้งเบื้องหน้า ตลอดจนเบื้องหลัง ไม่ว่าจะเป็นการแสดง การขับร้อง การเต้น การกำกับการแสดง การออกแบบเพื่องานการแสดง ทั้งการออกแบบเครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า รวมไปถึงการออกแบบฉากและแสงสำหรับการแสดง เรียกได้ว่าได้เรียนรู้ครบ 360 องศากันเลยทีเดียว ฉะนั้นไม่ว่าจะอยาก หรือไม่อยากเป็นดารา ก็เรียนการแสดงได้เหมือนกัน
 
 
โอกาสทางวิชาชีพสำหรับคนที่จบสาขาศิลปะการแสดง
1. นักออกแบบเพื่อการแสดง ได้แก่ นักออกแบบการแสดง นักออกแบบเสื้อผ้า นักออกแบบฉาก นักออกแบบแสง
2. นักแสดง
3. ครูสอนการแสดง
4. ผู้คัดเลือกนักแสดง
5. ผู้กํากับการแสดง และ ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง
6. คนเขียนบทละครโทรทัศน์ บทละครภาพยนตร์