สอบเข้ามหาวิทยาลัย

" Organic Cosmatic " สินค้าทำเงินจากธรรมชาติและภูมิปัญญา

UploadImage


                ความสวย ความงาม เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับผู้หญิงมาโดยตลอด และสิ่งที่จะทำให้ผู้หญิงมีความมั่นใจมากขึ้นก็คือ เครื่องสำอาง  ซึ่งปัจจุบันมีมากมายทั่วไปตามท้องตลาด แต่เครื่องสำอางที่ผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ บวกกับการเพิ่มคุณค่าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเครื่องสำอางทั้งในและต่างประเทศ เพราะผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารเคมี และหันมาให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (Organic) มากขึ้น

                สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เน้นการสอนเรื่องของการผลิตเครื่องสำอางโดยใช้วัตถุดิบธรรมชาติกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้มาตรฐาน โดยจะสอนให้นักศึกษามีทักษะด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง รู้แหล่งที่มาของวัตถุดิบ หลักการผลิตเครื่องสำอาง รวมไปถึงความรู้ด้านการตลาดเครื่องสำอาง เพื่อจบออกไปเป็นบุคลากรในวงการธุรกิจเครื่องสำอางที่มีคุณภาพ และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน น้องๆ คนไหนที่อยากเรียนเภสัชฯ เครื่องสำอาง มาทางนี้ เดี๋ยวพี่จะบอกให้

UploadImage
                หากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสาขาฯ นี้ ปีแรกน้องๆ จะได้เรียนพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ สังคม คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ แต่จะเน้นไปทางด้านของเคมีเสียเยอะ ปี 2 จะขยับเข้ามาสู่วิทยาศาสตร์ขั้นสูงและความรู้ด้านเครื่องสำอาง จุลชีววิทยา สรีรวิทยา วัตถุดิบเครื่องสำอาง วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเบื้องต้น เพื่อปูทางสู่วิชาเอกอย่าเต็มตัวในปี 3 ที่มีทั้งการเรียนรู้การดูแลผิวหนังและเส้นผม เทคโนโลยีเครื่องสำอาง การประเมินคุณภาพเครื่องสำอาง และการตลาดเครื่องสำอาง มาถึงปีสุดท้ายแล้ว น้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับวิทยาศาตร์เครื่องสำอางขั้นสูงอย่าง การพัฒนาเครื่องสำอาง การจดแจ้งเครื่องสำอาง ตลอดจนการนำความรู้ทั้งหมดมาใช้ในรายวิชาสัมมนา รายวิชาโครงงาน หรือนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงานในสถานประกอบการที่น้องๆ ไปฝึกงานก็ได้เช่นกัน
 

                เครื่องสำอางในปัจจุบันมีมากมายทั่วไปตามท้องตลาดบ้านเรา แต่เครื่องสำอางที่ทำมาจากธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดนานาชาติและสามารถทำเงินเข้ากระเป๋าได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ หากน้องคนไหนสนใจ และไม่ได้มองแค่ตลาดเครื่องสำอางภายในประเทศเพียงอย่างเดียว สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา น่าจะเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์น้องๆ ได้เป็นอย่างดีค่ะ