สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ผลวิจัยชี้ ดนตรี กีฬาและงานอดิเรกมีความสัมพันธ์อย่างสูงต่อการพัฒนาทักษะการทำงาน แนะ องค์กรอย่ารับคนที่เกรดอย่างเดียว

UploadImage

รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยว่า ได้ร่วมกับบริษัทจ็อบท็อปกันและซุปเปอร์เรซูเม่ ได้ทำวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะในการทำงานที่สัมพันธ์กับงานอดิเรก ดนตรี กีฬา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ พบว่า ดนตรี กีฬาและงานอดิเรก ช่วยพัฒนาความสามารถของแต่ละคนได้เป็นอย่างดี

งานอิดเรกหลายอย่างจะสะท้อนความเป็นตัวตนและลักษณะนิสัยของคนที่ชอบงานเหล่านั้น รวมถึงสะท้อนให้เห็นสมรรถนะในการทำงานด้วย เช่น คนเล่นเทนนิสจะเป็นคนที่ทำงานเชิงรุก คนที่ชอบทำอาหารจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และการลองผิดลองถูก

คนที่ชอบเล่นฟุตบอลจะรู้จักขั้นตอนการฝึกฝนและการทำงานเป็นทีม คนที่เล่นหมากล้อมจะรู้จักการวางแผนคิดหน้า คิดหลัง และการเล่นดนตรีจะบ่งบอกความพยายามในการฝึกฝน ฝึกซ้อม

ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องชี้วัดที่สะท้อนขีดความสามารถในการทำงานของแต่ละคนที่ไม่เท่ากัน ซึ่งจะต่างกับนักเรียน นักศึกษาที่มุ่งเน้นด้านวิชาการอย่างเดียว ทำให้แม้เรียนได้เกรดดีก็ไม่อาจจะทำงานเก่งได้เพราะนั่นเป็นเพียงผลการทดสอบทางวิชาการเท่านั้น

ทั้งนี้ผลงานวิจัยชิ้นดังกล่าว เป็นการเก็บกลุ่มตัวอย่างจำนวน 20,260 คน เมื่อปี 2550 และเก็บผลวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 – 2556 ทำให้พบว่า ดนตรี กีฬาและงานอดิเรกมีความสัมพันธ์อย่างสูงต่อการพัฒนาทักษะการทำงาน ซึ่งในอนาคตฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท/องค์กรควรมองจุดนี้ให้มาก และไม่ควรตัดสินเฉพาะผลการศึกษาเพียงอย่างเดียว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : MThai News