สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กสพท.60 แจ้งเพิ่มจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ

UploadImage

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร แห่งประเทศไทย (กสพท) ออกประกาศฉบับที่ 2   (26 กรกฎาคม 2559) เรื่องเพิ่มจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560  ของ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒจาก 25 คนเป็น 50 คน 

 
UploadImage

ข้อมูลจาก : www9.si.mahidol.ac.th