สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Dek59 ทุน 15,000 บาท สาขาใหม่มาแรง สาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม

UploadImage

สาขาใหม่มาแรง...สาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน 
วิทยาลัยการบินและคมนาคม 

เรียนเรื่องแผนงานความปลอดภัย กฏระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ ฯลฯ

 สาขานี้สามารถต่อยอดไปเรียนเป็นนักบินได้ทั้ง Private Pilot Licence (PPL) เครื่องบินส่วนบุคคล หรือ Commercial Pilot Licence (CPL) เครื่องบินพาณิชย์
SPU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้สูงสุด 15,000 บาท เมื่อลงทะเบียนวันนี้ - 31 ก.ค. 59

รายละเอียดเพิ่มเติม