สอบเข้ามหาวิทยาลัย

10 สายงาน : เจ้าหน้าที่ระดับกลางที่มีเงินเดือนมากที่สุด ในปี 2016

UploadImage

           จากภาพ Infographic จะเห็นได้ว่าสาขาที่มีเงินเดือนสูงนั้นจะเป็น งานโทรคมนาคม  จะอยู่ในช่วง ตั้งแต่ 38,125  – 57,182  บาท งานโทรคมนาคม ทำงานเกี่ยวกับพวกระบบเครือข่าย ระบบและสัญญาณ ระบบการสื่อสาร ระบบเครือข่ายข้อมูล และคอมพิวเตอร์ การรักษาความปลอดภัยในเครือข่าย ส่วนมากกลุ่มบุคคลอาชีพงานนี้ จะทำงานในองค์กร บริษัท operator มือถือ บริษัท AIS, TRUE, DTAC ฯลฯ  ,บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสาร ,บริษัทด้านดาวเทียม ThaiCom ,บริษัทบริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  ถ้าเรามองลักษณะงานที่กล่าวมาแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นงานที่สอดคล้องกับ "เทรนด์งานเปลี่ยนอนาคต"  ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลแบบนี้ งานโทรคมนาคมจึงตอบโจทย์โลกของการสื่อสารได้เป็นอย่างดี