สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ไม่รู้คะแนนแล้วจะเลือกยังไง ? ดู แนวโน้มคะแนน กสพท. ที่นี่


ในการคิดแนวโน้มคะแนน กสพท. 60 นั้น มี 3 ปัจจัยที่เราจะนำมาพิจารณา ได้แก่
1.คะแนนขั้นต่ำย้อนหลัง
2.คะแนนแนวโน้มของแต่ละกลุ่มคณะ
3.การเปลี่ยนแปลงของคะแนนในแต่ละปี