สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Top 20 อันดับเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน ของไทยใน Webometrics ณ กรกฎาคม 2559

 Webometrics Ranking of World Universities จัดขึ้นโดยวัดจากงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรืออื่นๆ และวัดจากความสามารถในการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
(E-university) ซึ่งจัดอันดับ 2 ครั้ง/ปี คือเดือนมกราคมและกรกฎาคม ซึ่งเกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics ครั้ง ก.ค นั้นมีการปรับเกณฑ์เล็กน้อย จะประกอบด้วย

1. PRESENCE (10%) = วัดค่าคะแนนจากจำนวนเว็บเพจ (รวมไดนามิคเพจ) ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน และรวม Rich File เช่น PDF ทีี่ค้นหาเจอได้จาก Google Search Engine ด้วย 

2. OPENNESS (10%) = วัดจากจำนวนงานทางด้านวิชาการที่ถูกอ้างอิงใน Google Scholar ของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยข้อมูลส่วนนี้ได้มีการเผยแพร่อันดับดังกล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้

3. IMPACT หรือ VISIBILITY (50%) = วัดจากจำนวน Inlink จากผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลในเว็บไซต์จำนวน 2 ค่ายได้แก่  Ahrefs และ MajesticSEO มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ โดยการไม่รวม Inlink 20 อันดับแรก แล้วนำมาเปรียบเทียบกับ Backlinks ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์ของแต่ละสถาบัน

4. EXCELLENCE (30%) = วัดค่าคะแนนจากข้อมูลของ Scimago ที่เป็นองค์กรที่รวบรวมผลงานทางด้านวิชาการจากหลาย ๆ แหล่งที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้ เช่น Scopus โดยคำนวณจาก 10% ของผลงานวิชาการที่ถูกอ้างอิงสูงที่สุด นับย้อนหลัง 5 ปี (2010 - 2014)


UploadImage
 
***การจัดอันดับเป็นการวัดตามเกณฑ์ข้างต้น ไม่ได้หมายความถึงคุณภาพมหาวิทยาลัยทั้งหมด***
http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

 
จากในภาพข้างล่าง จะเป็นการจัดอันดับแบบภาพรวมมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนในประเทศไทย  ในช่วงเดือนมกราคม และ กรกฎาคม  2016 ทาง AdmissionPremium.com 


UploadImage

UploadImage
 

         จากภาพมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ได้ติดอันดับ Top 5 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาลัยเกษตรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามลำดับ  ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้ติดอันดับ Top 5 ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 ตามลำดับ โดยในเดือนกรกฎาคมนี้มีมหาวิทยาลัยน้องใหม่เพิ่มเข้ามาหลายมหาวิทยาลัยมากเลยค่ะ 


          และสุดท้าย Mel McCarthy  อาจารย์จาก London Metropolitan University ยังได้กล่าวว่า “วิธี การในการจัดอันดับมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ และการจัดอันดับแต่ละที่ก็แตกต่างกัน ดังนั้นนักเรียนอาจจะมองภาพรวมได้ไม่ชัดเจน และไม่สอดคล้องกัน แต่ท้ายที่สุดการจัดอันดับไม่ได้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเลือกสถาบัน การศึกษา – เพราะนี่เป็นแค่การแนะแนวทางเท่านั้น ” 

          
 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด Infographic เวอร์ชัน PDF 
Top 20 อันดับเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยรัฐ  
ไฟล์แนบ
Top 20 อันดับเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเอกชน ไฟล์แนบ