สอบเข้ามหาวิทยาลัย

5 ‘งานยอดนิยม’ ตามแนวเส้นรถไฟฟ้าสายม่วง

 
UploadImage
 
จ๊อบไทยดอทคอม เปิด 5 ‘งานยอดนิยม’ ตามแนวเส้นรถไฟฟ้าสายม่วง ชี้ งานขายเปิดรับสมัครมากที่สุด

นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ หัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) กล่าวว่า ปัจจุบันการคมนาคมในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่สะดวกสบายมากขึ้น ทำให้หลายคนคำนึงถึงเรื่องการเดินทางเป็นปัจจัยต้นๆ ในการเลือกสถานที่ทำงาน และหลายองค์กรก็เลือกที่ตั้งของบริษัทให้ใกล้กับเส้นทางรถไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางทั้งสำหรับลูกค้าและพนักงาน

สำหรับรถไฟฟ้าสายล่าสุด ซึ่งกำลังจะเปิดให้บริการในวันที่ 6 ส.ค. นี้ คือ รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-เตาปูน จะเข้ามามีบทบาทรองรับและช่วยกระจายการเดินทางไปยังจุดหมายอื่นได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น รวมถึงทำให้บริเวณรอบแนวรถไฟฟ้าเติบโตของธุรกิจหลายประเภทอย่างต่อเนื่อง

เว็บไซต์จ๊อบไทย พบว่า การที่รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-เตาปูน เปิดให้บริการ ทำให้เห็นถึงปริมาณการขยายตัวของบริษัทที่อยู่บริเวณแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ที่ต้องการบุคลากรในหลากหลายสาขาอาชีพเข้าทำงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จากข้อมูลองค์กรและบริษัทที่อยู่รอบแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่ได้ลงประกาศกับเว็บไซต์

จ๊อบไทยดอทคอมพบว่ามี 5 ประเภทงานยอดนิยมที่เปิดรับสมัครมากที่สุด ดังนี้

1.งานขาย อาทิ ประสานงานขาย พนักงานแนะนำสินค้า พนักงานขายทางโทรศัพท์ ฯลฯ คิดเป็น 22.5%

2.งานวิศวกรรม อาทิ วิศวกรรมเครื่องกล-ยานยนต์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา-ก่อสร้าง ฯลฯ คิดเป็น 10%

3.งานจัดซื้อ-ธุรการ อาทิ ธุรการทั่วไป ประสานงานขาย จัดซื้อ ฯลฯ คิดเป็น 9%

4.งานบริการลูกค้า อาทิ ลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ ฯลฯ คิดเป็น 8%

5.งานการตลาด อาทิ กิจกรรมการตลาด การพัฒนาธุรกิจ สื่อสารการตลาด ฯลฯ คิดเป็น 7%


คาดว่าหากรถไฟฟ้าสายสีม่วงเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ แนวโน้มอัตราการจ้างงานจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่มีจำนวนงานรองรับเยอะที่สุด 5 อันดับแรก คือ 1. สถานีแยกนนทบุรี 1 มีจำนวนงานคิดเป็น 15.22% , 2. สถานีบางกะสอ มีจำนวนงานคิดเป็น 14.22% , 3. สถานีวงศ์สว่าง มีจำนวนงานคิดเป็น 13.76% ,  4. สถานีแยกติวานนท์ มีจำนวนงานคิดเป็น 9.86% , 5. สถานีบางซ่อน มีจำนวนงานคิดเป็น 8.56%

การขยายตัวของระบบขนส่งมวลชนทั้งหมดของประเทศไทย ล้วนช่วยให้เกิดการกระจายของงาน โดยเส้นทางรถไฟฟ้าสายต่อไป คือ สายสีแดง บางซื่อ-รังสิต ที่ครอบคลุมพื้นที่เขต บางซื่อ จตุจักร บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง และไปสิ้นสุดที่รังสิต ซึ่งหลายเขตเป็นเส้นธุรกิจที่มีองค์กร และบริษัทหลากหลาย รวมถึงเป็นแหล่งชุมชน จะทำให้เกิดการจ้างงานในหลายสาขาอาชีพเพิ่มขึ้นในอนาคต

และเพิ่มเติม พี่จ๋า AdmissionPremium มองว่าอาชีพที่เกี่ยวข้อง ‘งานยอดนิยม’ ตามแนวเส้นรถไฟฟ้าสายม่วง นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีงานด้านวิศวกรรมอื่นๆ ที่ดูน่าสนใจและสอดคล้องกับเทรนด์อาเซียน

คณะ/สาขา มหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เปิดสอน 

- สาขาจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- สาขาวิศวกรรมขนส่งทางราง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- สาขาวิศวกรรมระบราง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย

- เรียนผ่านโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Mthai.com