สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทักษะงานเจ้าหน้าที่ด้านกฏหมายและที่ปรึกษาด้านการจัดการความเสี่ยง

UploadImage

จากเว็บไซต์ Jobsdb  ได้ออกมาเผย 10 สายงานที่ตลาดต้องการมากที่สุดประจำปี 2016  และข้อมูลฐานเงินเดือนเชิงลึกจากทุกอุตสาหกรรม และระดับตำแหน่งงาน จากผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 36,000 รายทั่วประเทศ พร้อมแนะนำคนทำงานให้พัฒนาทักษะการทำงาน ให้สามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ชำนาญในสายงานนั้น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ พี่จ๋า AdmissionPremium ได้ยกทักษะงานบริการเฉพาะทาง มาให้น้องได้เตรียมตัวให้พร้อมกับการทำงานในอนาคตมาฝากกันนะคะ 

ทักษะงานบริการเฉพาะทาง : เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายและที่ปรึกษาด้านการจัดการความเสี่ยง 

1. ใบอนุญาตทนายความ
2. มีทักษะการจัดทำร่างสัญญาและการเจรจาต่อรองที่ดี่
3. มีความรู้เรื่องสัญญากฏหมาย กฎหมายเชิพาณิชย์ และกฎหมายบริษัท 

และยังมีสำรวจเงินเดือนของสายงานบริการเฉพาะทาง 

- ระดับเจ้าหน้าที่ 22,731-39,317 บาท
- ระดับในระดับเจ้าหน้าที่ระดับกลาง 36,133-60,970 บาท
- ระดับหัวหน้างาน 51,208-83,924 บาท

คณะ/สาขา ที่เกี่ยวข้องกับสายงานบริการเฉพาะทาง : นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน หลักสูตรนิติศาสตร์ (ข้อมูลบางส่วน)


กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยพายัพ

กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐบาล 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยนครพนม


กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเกือบทั่วประเทศ

ตรวจสอบค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัย ได้ที่โปรแกรม U - Life