สอบเข้ามหาวิทยาลัย

10 อันดับสายงานที่ตลาดต้องการมากที่สุด (ระดับหัวหน้างาน)

UploadImage

10 อันดับสายงานที่ตลาดต้องการมากที่สุด (ระดับหัวหน้างาน) ประจำปี 2016 

1. งานขาย บริการลูกค้า และพัฒนาธุรกิจ
 
       ตำแหน่งงาน  หัวหน้าผู้เแทนขายกลุ่มลูกค้ารายใหญ่  หัวหน้างานบริการลูกค้าอาวุโส  

2. งานบัญชี

       ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายภาษีระหว่างประเทศ

3. งานวิศวกรรม

        ตำแหน่งงาน วิศวกรโรงานอาวุโส หัวหน้าวิศวกรออกแบบ

4. งานธุรการและงานทรัพยากรบุคคล

       ตำแหน่งงาน หัวหน้าฝ่ายบุคคล หัวหน้าฝ่ายธุรการ

5. งานการตลาด งาน PR 

        ตำแหน่งงาน หัวหน้าฝ่ายการตลาด หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

6. งานไอที

        ตำแหน่งงาน หัวหน้าทีม Java Solution , นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส

7. งานธนาคาร งานการเงิน

        ตำแหน่งงาน ผู้จัดการด้านความเสี่ยง , เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านการเงิน

8. งานขนส่ง

        
ตำแหน่งงาน ผู้จัดการ Supply Chain ,หัวหน้าฝ่ายขนส่ง

9. งานโฆษณา งานสื่อ

         ตำแหน่งงาน หัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์ หัวหน้าฝ่ายศิลป์

10. งานบริการเฉพาะทาง 

        ตำแหน่งงาน หัวหน้าฝ่ายกฎหมายระหว่างประเทศ หัวหน้าฝ่ายนิติการ

เท่าที่พี่ วิเคราะห์ดูนั้น ในชั้นระดับหัวหน้างาน จะเป็นสายงานสนับสนุน เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น งานขาย งานการตลาด งานบัญชี งานขนส่ง งานไอที เป็นต้น สายงานสนับสนุนนั้นเปรียบเสมือนน้ำล่อเลี้ยงขององค์กร ที่ขาดไม่ได้ และการจะขึ้นไปในแต่ละระดับจากเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ระดับกลาง และมาเป็นระดับหัวหน้างานได้นั้น ต้องอาศัยทักษะพื้นฐานของแต่ละอาชีพ และที่สำคัญที่เพิ่มเข้ามานั้น คือ ทักษะการเป็นผู้นำ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และทักษะการทำงานเป็นทีม ที่เพิ่มเข้าไป จึงทำให้เขาเหล่านั้น ได้เป็นระดับหัวหน้างาน รายได้ที่ดีตามมา