สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โครงการเตรียมความพร้อมสอบความถนัดด้านภาษาจีน PAT 7.4

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญ นร.ที่สนใจร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสอบความถนัดด้านภาษาจีน PAT 7.4

             คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญนักเรียนที่สนใจอบรมภาษาจีน (หลักสูตรเตรียมตัวสอบความถนัดด้านภาษาจีน PAT 7.4) โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อประกอบการสมัครเรียนในคณะต่างๆ โดยหลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมความรู้ด้านทักษะการฟังการพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่19-20 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดที่คณะศิลปศาสตร์ DPU โทร. 02-954-7300 ต่อ 462

UploadImage