สอบเข้ามหาวิทยาลัย

MOU ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับโครงการจราจรในพระราชดำริ

พิธีลงนามในสัญญาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับโครงการจราจรในพระราชดำริ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านวิศวกรรมยานยนต์ และการพยาบาลฟื้นคืนชีพและผดุงครรภ์
โดยการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในโครงการ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และพยาบาลศาสตร์
 
UploadImage