สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทักษะงานการตลาดและประชาสัมพันธ์

UploadImage

ทักษะที่จำเป็นงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
  1. มีความสามารถวิเคราะห์และทำงานกับตัวเลขได้
  2. มีทักษะการนำเสนอที่ดี
  3. เป็นคนมีเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ได้ แต่ก็เป็นนักคิดสร้างสรรค์ได้เช่นกัน 
รายได้อาชีพ 
     ระดับเจ้าหน้าที่ ( เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ งานบริหารตราแบนรนด์สินค้า)
 : ช่วงเงินเดือน 19,595 - 32,052 บาท
     ระดับเจ้าหน้าที่ระดับกลาง ( เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด เจ้าหน้าที่บริหารแบรนด์สินค้า) : ช่วงเงินเดือน 34,059 - 56,604 บาท
     ระดับผู้จัดการขึ้นไป ( ผู้อำนวยฝ่ายการตลาด ผู้จัดการแผนการตลาด ) : ช่วงเงินเดือน 79,020 - 120,071 บาท

ดูมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน สาขาวิชาการตลาดและประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

ขอขอบคุณข้อมูลทักษะงานและรายได้ : JodsDB.com