สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รายวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก KU Admission 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)

UploadImage

เกณฑ์คัดเลือก รายคณะ (รับตรง KU Admissions) ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2560  
เช็กก่อนรู้ก่อน ... น้องๆจะได้เตรียมตัวอ่านหนังสือ และสมัครสอบได้ถูกต้อง ว่าแต่ละคณะใช้เกณฑ์คัดเลือกอย่างไรบ้าง

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage