สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รายวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก KU Admission 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)

UploadImage

     เกณฑ์คัดเลือก รายคณะ (รับตรง KU Admissions) ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560  
เช็กก่อนรู้ก่อน ... น้องๆจะได้เตรียมตัวอ่านหนังสือ และสมัครสอบได้ถูกต้อง ว่าแต่ละคณะใช้เกณฑ์คัดเลือกอย่างไรบ้าง

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage