สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รายวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก KU Admission 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร)

UploadImage

       เกณฑ์คัดเลือก รายคณะ (รับตรง KU Admissions) ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2560   เช็กก่อนรู้ก่อน ... น้องๆจะได้เตรียมตัวอ่านหนังสือ และสมัครสอบได้ถูกต้อง ว่าแต่ละคณะใช้เกณฑ์คัดเลือกอย่างไรบ้าง

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage