สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รายวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก KU Admission 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

UploadImage

       เกณฑ์คัดเลือก โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (โครงการรับตรง KU Admissions) ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2560   เช็กก่อนรู้ก่อน ... น้องๆจะได้เตรียมตัวอ่านหนังสือ และสมัครสอบได้ถูกต้อง ว่าแต่ละคณะใช้เกณฑ์คัดเลือกอย่างไรบ้าง

UploadImage