สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ชี้ปล่อยเกรดต่ำกู้กยศ.ยิ่งซ้ำเติมเด็ก

UploadImage

สกอ.สั่งมหา'ลัย สำรวจนักศึกษาขอกู้ กยศ.แต่เกรดไม่ถึง 2.00 หลังมีมหา'ลัยยื่นเรื่องขอยกเว้นการคัดกรองเด็กเกรดไม่ถึงเกณฑ์ เพื่อหาทางดูแล แต่ยังยืนยันต้องยึดตามกติกา ชี้ถ้าปล่อยให้เด็กผลการเรียนต่ำได้กู้ยืมยิ่งเป็นการซ้ำเติม

วันนี้(29 ส.ค.)น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการหารือถึงกรณีที่มีมหาวิทยาลัย 3-4 แห่ง ทำเรื่องถึง กยศ. เพื่อขอให้ยกเว้นหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมเงินที่กำหนดไว้ว่า จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 จึงจะกู้ กยศ.ได้ ซึ่งเมื่อรวมจำนวนผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัยเหล่านี้แล้วจะมีผู้กู้ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวกว่า400 คน ซึ่งตนได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ดูแลอยู่ก็ได้รับหนังสือนี้เช่นกัน และขณะนี้ก็อยู่ระหว่างให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทุกแห่งไปสำรวจว่า มีผู้กู้ กยศ.กี่คนที่ผลการเรียนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อจะได้นำมาพิจารณาให้กู้ยืมเป็นราย ๆ ไป อย่างไรก็ตามที่ประชุมเห็นว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาในภาพรวม โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน จึงมอบให้สกอ.ทำหลักเกณฑ์มาเสนอที่ประชุม กยศ.ต่อไป

"คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง ยังยืนยันว่า ในการกู้ยืมเงิน กยศ.นั้น ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมทั้งรายเก่าและรายใหม่ ปีการศึกษา2559 ตามที่ กยศ.ได้ประกาศไปแล้ว คือ ผู้กู้ยืมต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และต้องมีหลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เนื่องจากจะเป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษา ที่จะได้ตั้งใจเรียน เรียนจบแล้วจะได้มีงานทำ และนำเงินมาใช้คืน กยศ. แต่ถ้าปล่อยให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำได้กู้ยืมก็จะเป็นการซ้ำเติมเด็กที่อาจจะเรียนไม่จบ ไม่มีงานแล้ว และยังต้องเป็นหนี้ กยศ.อีก"เลขาธิการ กกอ.กล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เดลินิวส์