สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เปิด-ปิดตามอาเซียนข้อเสียเพียบ มทร.ธัญบุรี-พระนคร เปิดภาคเรียนตามเดิม (เริ่มปีการศึกษา 2560)


มติ สภา มทร.ธัญบุรี-พระนคร กลับไปเปิดเทอมช่วงเวลาเดิม เริ่มปี 2560 ชี้ เปิด-ปิดตามอาเซียนข้อเสียเพียบ
อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เผยปีการศึกษา2560 เลิกรับนักศึกษาผ่านแอดมิชชัน แต่รับโคตาเพิ่มแทน


UploadImage
 
      วันนี้(31 ส.ค.)รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า สภา มทร.ธัญบุรี ได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยกลับไปเปิด-ปิดภาคเรียนระบบเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิด-ปิดภาคเรียนของนักเรียน และนักศึกษาอาชีวศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป โดยมีเหตุผลว่า เพราะหลายประเทศในอาเซียนไม่ได้เปิด-ปิดภาคเรียนช่วงเวลาเดียวกัน และระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยก็ไม่มีการขยับการเปิด-ปิดเทอมตามอาเซียน ทำให้เกิดช่องว่างของเวลาหลังจากที่เด็กจบ ม.6 แล้วหลายเดือน ดังนั้นถ้าไม่สามารถปรับให้การเปิด-ปิดภาคเรียนเป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศได้ก็ควรกลับไปเป็นแบบ และขณะนี้ มทร.ธัญบุรี ได้วางแผนเตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจกับนักศึกษาแล้ว ซึ่งการเปิด-ปิดภาคเรียนครั้งนี้จะส่งผลให้นักศึกษาเรียนจบเร็วขึ้น 3 เดือน และสามารถก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วขึ้น หากนักศึกษาที่จบแล้วแต่ยังหางานทำไม่ได้ มหาวิทยาลัยจะจัดการอบรมความรู้เพิ่มเติมให้ฟรี เช่น ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านธุรกิจ SME เป็นต้น

       "แม้มทร.ธัญบุรีจะกลับไปเปิด-ปิดภาคเรียนตามเดิม แต่การรับนักศึกษายังคงรับในระบบรับตรงร่วมกันของ มทร.ได้ แต่ในปีการศึกษา 2560 มทร.ธัญบุรีจะไม่รับผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือ แอดมิชชันแล้ว เพราะระบบดังกล่าวมีความเหลื่อมล้ำเรื่องของเวลา แต่จะไปขยายการรับระบบโควตามากขึ้นจากที่รับอยู่ 20-30% ก็จะเพิ่มเป็น 40% ส่วนที่เหลือจะเป็นแบบรับตรงที่จัดสอบเอง"อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าว

       ด้าน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร กล่าวว่า สภา มทร.พระนคร มีมติให้มหาวิทยาลัยกลับไปเปิด-ปิดภาคเรียนช่วงเวลาเดิมเช่นกัน เนื่องจากการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียนส่งผลกระทบหลายเรื่อง เช่น ช่องว่างของเวลาเด็กที่จบ ม.6 ต้องรอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนานหลายเดือน เรื่องสภาพอากาศที่ไม่เหมาะกับบ้านเรา อีกทั้งประชาคมมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยที่จะไปเปิด-ปิดตามอาเซียน ดังนั้น มทร.พระนครจะกลับไปเปิด-ปิดภาคเรียนเหมือนเดิมในปีการศึกษา 2560ขอขอบคุณที่มา : เดลินิวส์